Upravit stránku

Mgr. Petr Tomášek se ve své odborné činnosti věnuje právnímu postavení spolků. Je autorem vzorových stanov pro myslivecké spolky i autorem stanov největšího tuzemského mysliveckého spolku - Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. Zabývá se rovněž veřejnoprávními aspekty činnosti spolků, zejména právní úpravou výkonu výdělečné činnosti a vedení účetních záznamů.
Na téma právní úpravy spolků pravidelně pořádá odborné semináře určené pro laickou veřejnost i státní správu, publikuje také v právních i mysliveckých odborných časopisech. Seznam odborných článků naleznete zde.

V současné době Mgr. Petr Tomášek působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři pod vedením Mgr. Radka Matoulka. Advokátní kancelář v oblasti spolkového práva poskytuje tyto služby:

  • založení spolku,
  • tvorba a úprava stanov,
  • zápis údajů a jejich změn do spolkového rejstříku,
  • řešení vnitrospolkových otázek a problémů.

V akademické sféře působí Mgr. Petr Tomášek na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pravidelně absolvuje také studijní pobyty v zahraničí. V minulosti navštívil ve Velké Británii např. London School of Economics and Political Science, University of Oxford či The University of Edinburg, v Německu pak Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Mgr. Petr Tomášek

...je absolventem magisterského studijního programu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a současně studentem doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Obchodní právo, tamtéž. Pracovní zkušenosti sbíral v českých i mezinárodních advokátních kancelářích, absolvoval také dlouhodobé odborné stáže ve státní správě (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích).