Upravit stránku
07. 01. 2017Petr Tomášek

Cílem vzorových stanov je předestřít mysliveckým spolkům (myslivecká sdružení podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti) tři z mnoha možných způsobů, jak mohou stanovy vypadat. Verze se mezi sebou liší pouze tím, jaké orgány myslivecký spolek vytváří. Autor se nesnažil o maximální stručnost, neboť stanovy mysliveckého spolku, aby splňovaly náležitosti stanovené zákonem, by bylo možné vyhotovit i na jednu stránku formátu A4. Snahou autora naopak bylo upravit ve stanovách otázky, s nimiž se myslivecké spolky při své činnosti nejčastěji setkávají. K tomu autor využil poznatků, které nabyl z mnoha seminářů s mysliveckou veřejností.

Po odborné stránce bylo cílem autora vypracovat kvalitní vzorový návrh, jenž splňuje všechny náležitosti vyžadované zákonem a důsledně ctí terminologii a funkci nového soukromého práva. Zda se tento záměr podařilo splnit, nechť každý posoudí sám.

Vzorové stanovy byly vypracovány ke dni 1. října 2015 a mají pouze informativní charakter. Znění dokumentu musí být průběžně aktualizováno podle platných a účinných právních předpisů a v souladu s rozhodovací praxí soudů. Autor se vynasnaží, aby byl dokument průběžně aktualizován. Své podněty a připomínky můžete zasílat na autorovu emailovou adresu: petantomasek@seznam.cz.

Autor vypracoval vzorové stanovy nezištně a jejich zpřístupněním nemá v úmyslu poskytovat právní rady ve smyslu českých právních předpisů. Autor naopak všem doporučuje vyhledat odbornou právní pomoc. Před schvalováním stanov vždy pečlivě zvažte, zda jednotlivá ustanovení jsou pro váš myslivecký spolek použitelná. Myslivecké spolky jsou různé a stejně tak jsou různé jejich potřeby.

Třetí osoby mohou vzorové stanovy volně užívat, měnit a šířit, avšak s těmito výhradami:

  1. Vzorové stanovy budou šířeny jako celek, tj. se zachováním této předmluvy, jakož i všech ostatních příloh včetně dalších vzorů; to neplatí pro uložení stanov do sbírky listin spolkového rejstříku.
  2. Nikdo nevyužije vzorové stanovy k získání jakéhokoli majetkového prospěchu.
  3. Nikdo si nebude osvojovat autorství vzorových stanov.
  4. Bude zachována zmínka o autorovi vzorových stanov; to neplatí pro uložení stanov do sbírky listin spolkového rejstříku.

Mgr. Petr Tomášek

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti